CZ

Trezory a ochrana proti ohni

ŠEST NEJVĚTŠÍCH NEBEZPEČÍ PRO VAŠE NOSIČE DAT

otevřený oheň

krádež vloupání

vlhkost

horké požární plyny

exploze

zmagnetizování

OHNVIVZDORNÉ TREZORY - TESTOVANÁ OCHRANA PROTI OHNI podle celoevropsky platných norem rozdělená do tříd ohnivzdornosti

LFS30P podle normy ČSN EN 15659 testovaná odolnost pro dokumenty po dobu 30 minut, při teplotní zátěži 840 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C
LFS60P podle normy ČSN EN 15659 testovaná odolnost pro dokumenty po dobu 60 minut, při teplotní zátěži 840 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C
S60P podle normy ČSN EN 1047-1 testovaná odolnost pro dokumenty po dobu 60 minut, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C
S120P podle normy ČSN EN 1047-1 testovaná odolnost pro dokumenty po dobu 120 minut, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C
S60DIS podle normy ČSN EN 1047-1 testovaná odolnost pro PC data po dobu 60 minut, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C
S120DIS podle normy ČSN EN 1047-1 testovaná odolnost pro PC data po dobu 120 minut, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C

Citlivost nosičů dat

Jedním z nejspolehlivějších způsobů jakým lze zabezpečit archivovaná data je jejich ukládání do speciálně zkonstruovaných ohnivzdorných trezorů, které jsou odolné vůči extrémním účinkům ohně, vlhkosti a působení magnetických polí. Citlivostí nosičů dat a jejich maximálními přípustnými teplotami se zabývá řada zkušeben i odborníků. Mezi nejvýznamnější se řadí zejména Technická univerzita v Braunschweigu nebo Národní švédský institut pro zkoušení materiálů.

Ze získaných poznatků jsme pro Vás připravili tabulku, ze které vyplývá, při jaké teplotě nebo vlhkosti může dojít ke ztrátě vašich dat. Kancelářský nábytek, ale ani běžné trezory, proto v případě požáru neposkytují odpovídající ochranu pro vaše cenné informace.

typ nosiče 55° 70° 175° 85 % max. vlhkost vzduchu
DAT kazeta
Optický disk
Pevný disk
USB flash disk
Cd / Dvd
Papír
Objevte naše ohnivzdorné trezory