CZ

Rok 2009: Policie ČR eviduje 54 848 vloupání

Ze statistiky Policie ČR vyplývá, že za rok 2009 bylo v České republice zaznamenáno 54.848 případů krádeže vloupáním. Nejvíce těchto případů bylo hlášeno v Praze (10.464), dále pak ve Středočeském kraji (9.044) a Moravskoslezském kraji (6.996). Naopak nejméně jich bylo v loňském roce zaznamenáno v Karlovarském kraji (1.318 případů).

Z policejních statistik je dále patrno, že mezi nejčastěji napadané objekty patří mimo jiné obchody a firmy, byty, rodinné domy a chaty:

 

Druh krádeže vloupánímPočet případů
Do obchodů a firem 4.336
Do restaurací a hostinců 2.840
Do ubytovacích objektů 712
Do škol 710
Do bytů 4.826
Do rodinných domů 4.790
Do chat a víkendových objektů  4.975

V roce 2009 bylo v České republice napadeno 450 trezorů, přičemž k největšímu počtu napadení došlo v oblasti severní Moravy (114) a v Praze (101). Z poznatků Policie ČR je přitom zřejmé, že trezory staršího data výroby nejsou schopny odolat současnému nářadí kasařů. Naopak moderní trezory v řadě případů úspěšně odolaly.                

Trezor vyrobený ve 30.letech - neodolal

Trezor vyrobený v 80.letech - také překonán