CZ

Kam s cennostmi? Box v bance nebo trezor?

Jak ochránit cennosti jako je zlato, hotovost anebo třeba akcie je otázka, kterou si zákonitě položí každý, kdo disponuje takovýmto majetkem. Investice do drahých kovů nebo cenných papírů s sebou totiž nese problém jejich bezpečného uložení. Skutečnou ochranu cenností před zloději přitom poskytuje v podstatě pouze kvalitní trezor nebo pronajímatelná schránka (box) v některé z bank. Zakopat poklad v lese nebo jej schovat do slamníku je samozřejmě riskantní. Takže jak se rozhodnout? Pořídit si vlastní trezor nebo zajít do banky a požádat o pronájem bankovní schránky?

Pronájem bankovní schránky nabízí řada bankovních institucí v České republice. Nicméně budete-li si chtít schránku v bance pronajmout, můžete narazit. Boxy v bankách jsou totiž v současnosti většinou plné a mnoho bank už vede pro zájemce dokonce pořadníky. Ukládání cenností do bankovních schránek má své nevýhody i přes relativně nízkou cenu pronájmu schránky: kapacita schránky nemusí být dostačující, banky nenesou žádnou odpovědnost za poškození jejich obsahu, neručí za stálost klimatických podmínek a magnetického pole, dále za války a revoluce, za epidemie nebo za selhání bezpečnostní technologie. Proto se také často na bankovní schránky nevztahuje žádné pojištění (to je však možno sjednat individuálně, v některých případech do výše 800 tisíc korun). Další nevýhodou pronajatého boxu je navíc skutečnost, že banky zavírají své dveře v pátek odpoledne a otevírají je až v pondělí ráno - ke svým cennostem se tak zkrátka nemusíte dostat více jak několik dní.

U koupě trezoru se jedná vždy o vyšší počáteční investici, nicméně je třeba si úvědomit, že trezor se pořizuje na mnoho let. Rozpočítá-li se cena trezoru tedy například do následujících 15 let, pak se nejedná o příliš vysokou částku. Navíc vlastní trezor poskytuje svému majiteli komfort většího vnitřního uložného prostoru, který si při výběru trezoru sám definoval. Cennosti uložené v trezoru jsou přitom svému majiteli neustále k dispozici, což může hrát svou roli v případě velkých ekonomických otřesů. Například v případě krachu banky se k cennostem uloženým v bankovní schránce jejich majitel může dostat velmi obtížně. Aby byly nicméně peníze ve vašem trezoru bezpečně ochráněny, je třeba dbát několika zásad: vždy si vybírat trezor od renomovaného výrobce nebo prodejce (je třeba se zaměřit na to, jak dlouho působí firma na trhu, jaké má reference, jak vypadají její prodejní prostory a webové stránky), trezor musí být certifikován v příslušné bezpečnostní třídě (správnou bezpečnostní třídu lze odvodit podle maximální uložné částky, která bude v trezoru uložena), obsah trezoru pojistit na příslušnou částku, dále by měl být trezor odborně přikotven do podlahy nebo do zdi a ochranu, kterou trezor nabízí zkombinovat s dalším zabezpečením, jako je například elektronické zabezpečení místnosti nebo bezpečnostní dveře a fólie na oknech. V případě, že jsou tyto zásady dodrženy, může si být majitel cenností jistý, že pro jejich zabezpečení udělal maximum a zároveň si může užívat komfortu, který mu vlastní trezor poskytuje.


 

Box v bance

 

 

Trezor European