CZ

Biometrie: trezory ovládané otiskem prstu

Biometrie je metoda identifikace osob, založená na rozpoznávání jedinečných biologických charakteristik, kterými se odlišuje tělo každého z nás. Pro zabezpečení trezorových zámků je jako nadstavba k tradičně používaným zámkům (trezorový zámek na klíč, mechanický kombinační zámek nebo elektronický zámek ovládaný klávesnicí), využívána metoda autentizace osob pomocí otisku prstu.

Jak metoda využívající otisku prstu funguje?

Princip je jednoduchý. Biometrická čtečka zaznamenává digitální obraz otisku prstu na základě unikátních vlastností prstu, takzvaných markantů. Zaznamenaný obraz je vytvořen pomocí složitého matematického algoritmu a následně uložen jako referenční šablona. K ověření uživatele je použito aktuálního naskenování otisku prstu, které je porovnáno s dříve uloženou referenční šablonou otisku prstu příslušného uživatele. Pokud se aktuální naskenování otisku prstu a šablona shodují, pak je uděleno oprávnění. Porovnání je přitom založeno na digitálních hodnotách, nikoliv na vizuálním obrazu otisku prstu, který se v paměti zařízení neukládá. Protože se jedná výlučně o číselná data, je nemožné získat obraz otisku prstu z referenční šablony uložené v zařízení a díky tomu nehrozí zneužití vašeho otisku.

Nejdůležitějším předpokladem pro hladký a bezporuchový provoz identifikace osob pomocí otisku prstu, je přitom pečlivé zaznamenání referenční šablony. Aby tato podmínka byla zajištěna, je vždy uživateli doporučováno, aby pro každé zařízení nastavil minimálně dvě referenční šablony, tedy aby zařízení mohl ovládat dvěma různými prsty. Tím se předejde případným problémům, ke kterým může dojít při změně otisku u jednoho z prstů (například v důsledku úrazu/oděrky) nebo při nesprávném použití v každodenní praxi.

Trezorové zámky a metoda využívající otisku prstu:

Výše popsaná biometrická metoda byla v posledních letech natolik zdokonalena, že je v oblasti zabezpečení všeobecně uznávána k jednoznačné identifikaci uživatelů trezorových zámků. Některé špičkové zámky navíc využívají zlepšené metody, kdy již není snímán otisk prstu opticky, ale jsou zaznamenávány teplotní rozdíly papilárních linií prstu. Přesto trezorové zámky není možné v certifikovaném režimu ovládat výlučně otiskem prstu. Přidáním čtečky otisku prstů se standardní úroveň zabezpečení trezoru samozřejmě zvýší, nicméně vždy je třeba ještě otočit klíčem nebo zadat číselný kód. Identifikace uživatele zámku pomocí naskenování prstu je tedy nadstavbou k tradičním certifikovaným trezorovým zámkům. Důvodem, pro který není možné ovládat trezorové zámky (v certifikovaném režimu) výlučně otiskem prstu je skutečnost, že bezpečnost takových zámků by byla nedostačující. Hrozí totiž situace, kdy případný pachatel může uživatele trezoru například omámit (mohou nastat i horší situace) a jeho ruku jednoduše ke čtečce zámku přiložit - v ten okamžik by byl zámek překonán a nic by nebránilo otevření trezoru. Proto je zámkový systém trezoru jištěn kombinací použití otisku prstu spolu s některým z klasických způsobů ovládání (klíč nebo kód). V takovém případě je zámkový systém prakticky nemožné "prolomit".

Jaké jsou výhody využití biometrie při ovládání trezorů?

  • při ztrátě klíče nebo vyzrazení kódu je zámek jištěn identifikací pomocí otisku prstu
  • jednoznačná identifikace každého uživatele při ovládání zámku více kódy
  • otisk prstu nelze zapomenout jako klíč na nesprávném místě
  • otisk prstu nelze zapomenout jako přístupový kód do trezoru
  • otisk prstu nelze ztratit
  • otisk prstu nelze někomu zapůjčit

Máte-li zájem o další informace, volejte naší infolinku +420 284 821 311


Digitální obraz prstu.

 

Markanty jsou převedeny pomocí algoritmua uloženy jako regferenční šablona.


Trezor MTD Diplomat vybavený čtečkou otisku prstůTrezorový zámek TwinLock BioPin