CZ

Vyrobeno v ČR: nová značka kvality trezorů

Naše společnost se rozhodla zavést označení těch výrobků, jejichž zemí původu je Česká republika. Tímto označením chceme naše zákazníky upozornit na skutečnost, že významná část námi nabízených trezorů i bankovní techniky je dnes již vyráběna v ČR a přitom po bezpečnostní a kvalitativní stránce tyto výrobky splňují ta nejpřísnější srovnání s obdobnými produkty ze západní Evropy. Tato malosériová, částečně dokonce ruční produkce, je vyjímečná tím, že při výrobě je kladen maximální důraz na špičkové provedení a možnost individualizace výrobků podle přání zákazníka.

Společnost Tresorag - Firesafe, s.r.o. vznikla v roce 1994 jako výhradní zastoupení renomovaného výrobce a prodejce trezorů švýcarské značky FIRESAFE. V počátečních letech jsme veškeré nabízené trezory dováželi do ČR ze Švýcarska, dnes naopak mnoho výrobků vyvážíme opačným směrem, a to nejen do Švýcarska, ale i na další vyspělé evropské trhy.

Zavedením této značky také mimo jiné reagujeme na zaplavení trhů v Evropě a USA nekvalitní velkosériovou produkcí "trezorů" z Asie a dalších zemí bez průmyslové tradice. Bezpečnost těchto levných "trezorů" je v naprosté většině případů tak mizivá, že se často o bezpečnosti ani hovořit nedá. Překonání takového "trezoru" běžným nářadím je často otázkou několika desítek vteřin. Proč je cena těchto produktů tak nízká je přitom celkem zřejmé. Jedná se technologicky o zcela nedostatečné výrobky, zhotovené z nekvalitních a často nevyhovujících materiálů, navíc vyrobené v zemích s levnou pracovní silou, jejichž vlády si nelámou hlavu se zdravotním a sociálním systémem, natožpak s kvalitou životního prostředí.

Filozofie naší firmy je odlišná. Dodáváme pouze a výlučně kvalitu a vysokou úroveň bezpečnosti. A o tom tato nová značka kvality právě je. Značkou kvality chceme naše trezory od takové produkce jednoznačně odlišit. Zdůrazňujeme tím, že kvalita výrobků, na kterou jsou již více než 18 let naši zákazníci zvyklí, náleží i trezorům vyrobeným v České republice.

Značku kvality naleznete na vnitřní straně dveří trezoru, vedle certifikačního štítku.