CZ

Rok 2010: Policie ČR eviduje 58 758 vloupání

Ze statistiky Policie ČR vyplývá, že za rok 2010 bylo v České republice zaznamenáno 58.758 případů krádeže vloupáním, což znamená oproti roku 2009 nárůst o 3.910 případů. K největšímu počtu krádeží došlo opět v Praze (10.759), dále pak ve Středočeském kraji (8.689) a Moravskoslezském kraji (7.578). Naopak nejméně jich bylo v loňském roce zaznamenáno v Karlovarském kraji (1.492 případů).

Z policejních statistik je dále patrno, že mezi nejčastěji napadané objekty patří mimo jiné obchody a firmy, byty, rodinné domy a chaty, přičemž v případě rodinných domů došlo oproti roku 2009 k výraznému zvýšení počtu krádeží vloupáním, kdy nárůst této kriminality během jednoho roku činil 12% :

Druh krádeže vloupánímPočet případů
Do obchodů a firem 3.625
Do restaurací a hostinců 2.640
Do ubytovacích objektů 637
Do škol 770
Do bytů 4.717
Do rodinných domů 5.374
Do chat a víkendových objektů  5.118

V roce 2010 bylo v České republice napadeno 419 trezorů, přičemž k největšímu počtu napadení došlo v oblasti severní Moravy (82) a v Praze (81). Z poznatků Policie ČR se opět potvrdilo, že trezory staršího data výroby nejsou schopny odolat současnému nářadí kasařů. Naopak moderní trezory v řadě případů úspěšně odolaly.

Trezory vyrobené v 50.letech - zlodějům neodolaly