CZ

Ohnivzdorné trezory PARIS: komplexní ochrana citlivých dat

Ideální řešení pro bezpečnou archivaci citlivých dat, jako jsou důležité smlouvy, údaje o klientech nebo zaměstnancích. Ohnivzdorné trezory PARIS poskytují dokonalou ochranu všem druhům nosičů dat, které jsou ve firmách nebo státní správě používány, počínaje originály papírových dokumentů až po elektronické nosiče dat.

V souvislosti se zpřísňující se legislativou i požadavky vnitřních auditů je třeba se zamyslet, jakým způsobem jsou chráněna citlivá data ve vaší organizaci. Zvláště evropské nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) přináší zcela nový pohled na ochranu a přístup k osobním údajům, kterými disponuje prakticky každá právnická osoba. Osobním údajem jsou přitom veškeré informace o fyzických osobách, s kterými ve vaší organizaci jakkoliv nakládáte. Při hrozbě skutečně vysokých pokut, vyplývajících z tohoto nařízení, je proto nutno odpovědně posoudit, jakou úroveň bezpečnosti při nakládání s osobními údaji o vašich zákaznících, ale i zaměstnancích máte nastavenu a jaká rizika z toho pro vás vyplývají. Zvláště je třeba zohlednit otázku zpracování dat, náhodného nebo protiprávního zničení, jejich ztrátu, pozměňování a neoprávněného přístupu k takovým údajům.

Rozhodnete-li se bezpečnost vašich citlivých dat posílit, jedním z vhodných technických a organizačních řešení je datové úložiště instalované přímo ve vaší organizaci, v podobě ohnivzdorného trezoru. Výhodou tohoto řešení je, že budete mít veškerá citlivá data pod vlastní kontrolou, přístup do trezoru bude omezen pouze tomu, kdo bude mít klíč respektive kód a vaše data budou chráněna proti všem dalším rizikům, která z archivace dat vyplývají. Ohnivzdorný trezor zajišťuje komplexní ochranu proti odcizení dat a jejich zničení prostřednictvím ohně, horkých požárních plynů, vlhkosti nebo zmagnetizování.

Ohnivzdorné trezory PARIS poskytují nejvyšší možnou ochranu proti všem výše uvedeným nebezpečím. Jedná se o nejdokonalejší ohnivzdorné trezory, jejichž odolnost se zkouší při teplotě 1100oC, a to po dobu 120 minut „S120DIS“. Trezory s takovýmto certifikátem vám poskytnou jistotu, že trezor absolvoval atest ohnivzdornosti, u kterého uvnitř trezoru nebyla během testu naměřena vyšší teplota než 55oC, což je dostatečné pro to, aby vaše papírové dokumenty a zejména počítačové nosiče dat včetně jejich obsahu zůstala nepoškozena.

Více informací k ohnivzdorným trezorům PARIS naleznete zde nebo nás neváhejte kontaktovat na našich telefonních číslech.


Paris

 

S120DIS