CZ

Centrální úložiště pro citlivá firemní data

S blížící se účinností evropského nařízení GDPR se problematika archivace citlivých firemních dat stává velmi aktuální. Uložení vybraných informací, a to zeména osobních dat zaměstnaců nebo klientů, musí být provedeno podle přísných legislativních požadavků.

Způsob, jakým budou archivovány data v elektronické i papírové, by měl být zajištěn zejména po bezpečnostní i organizační stránce. Chráněné informace musí být po určenou dobu dostupné, ovšem za předpokladu ochrany proti jejich zneužití nebo zničení. Musí být zajištěna jejich autenticita a naopak je firma povinna zabránit jejich případnému pozměňování nebo neoprávnénému přístupu k takovým údajům.

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem s archivací dat a dokumentů jsme pro naše zákazníky připravili projekt Centrálního úložiště, díky kterému můžeme pomoci se zavedením takových organizačních a technologických opatření, které umožní centrální správu veškerých firemních dat.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na našich telefoních číslech.

Centrální úložiště

Archiv Tresorag

 

GDPR